MCMS Warka - Przetargi Strona MCMS Warka - tu znajdą państwo naszą ofertę oraz wiadomości o firmie. http://www.mcms.pl/pl/przetargi 2019-01-16T23:01:59+01:00 Joomla! - Open Source Content Management Opracowanie i badanie symulacyjne alternatywnych struktur mechanicznych mechanizmu. Sprawdzenie współdziałania systemu elektronicznego z systemem mechanicznym. 2019-01-15T12:26:09+01:00 2019-01-15T12:26:09+01:00 http://www.mcms.pl/pl/przetargi/305-przetargi-4 Sylwester Józwiak mcms@mcms.pl <div class="feed-description"><p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">W związku z realizacją projektu badawczego&nbsp;w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na opracowanie i badanie symulacyjne alternatywnych struktur mechanicznych mechanizmu oraz sprawdzenie współdziałania systemu elektronicznego z systemem mechanicznym.</span></p> <p><a href="Linki/Zapytanie-ofertowe-nr-4.pdf">Zapytanie ofertowe (*.pdf)</a></p> <p><a href="Linki/Załącznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego-nr-4.pdf">Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (*.pdf)</a></p> <p><a href="Linki/Załącznik-nr-2-do-zapytania-ofertowego-nr-4.pdf">Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego&nbsp;(*.pdf)</a></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p></div> <div class="feed-description"><p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">W związku z realizacją projektu badawczego&nbsp;w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na opracowanie i badanie symulacyjne alternatywnych struktur mechanicznych mechanizmu oraz sprawdzenie współdziałania systemu elektronicznego z systemem mechanicznym.</span></p> <p><a href="Linki/Zapytanie-ofertowe-nr-4.pdf">Zapytanie ofertowe (*.pdf)</a></p> <p><a href="Linki/Załącznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego-nr-4.pdf">Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (*.pdf)</a></p> <p><a href="Linki/Załącznik-nr-2-do-zapytania-ofertowego-nr-4.pdf">Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego&nbsp;(*.pdf)</a></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p></div> Projekt, dostawa, montaż oraz szkolenie z obsługi symulatora technicznego do przeprowadzania testów prototypu inteligentnego mechanizmu niszczącego chwasty w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz do przeprowadzania badań sił oddziałujących na element 2017-11-10T13:47:19+01:00 2017-11-10T13:47:19+01:00 http://www.mcms.pl/pl/przetargi/303-projekt,-dostawa,-montaż-oraz-szkolenie-z-obsługi-symulatora-technicznego-do-przeprowadzania-testów-prototypu-inteligentnego-mechanizmu-niszczącego-chwasty-w-warunkach-zbliżonych-do-rzeczywistych-oraz-do-przeprowadzania-badań-sił-oddziałujących-na-element Sylwester Józwiak mcms@mcms.pl <div class="feed-description"><p style="text-align: justify;">W związku z realizacją projektu badawczego&nbsp;w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na projekt, dostawę, montaż oraz szkolenie z obsługi symulatora technicznego do przeprowadzania testów prototypu inteligentnego mechanizmu niszczącego chwasty w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz do przeprowadzania badań sił oddziałujących na elementy robocze pracujące w ośrodku glebowym.</p> <p><a href="Linki/zalacznik-nr-1.pdf">Załącznik nr 1 (*.pdf)</a></p> <p><a href="Linki/zalacznik-nr-2.pdf">Załącznik nr 2 (*.pdf)</a></p> <p><a href="Linki/zapytanie-ofertowe.pdf">Zapytanie ofertowe (*.pdf)</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 3/POIR 1.1.1/12/2016<br />Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na projekt, dostawę, montaż oraz szkolenie z obsługi symulatora technicznego do przeprowadzania testów prototypu inteligentnego mechanizmu niszczącego chwasty w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz do przeprowadzania badań sił oddziałujących na elementy robocze pracujące w ośrodku glebowym wybrano jako wykonawcę:<br />THERMO Systemy Wentylacyjne<br />Lechanice 65<br />05-660 Warka<br />NIP: 797-185-16-78<br />Cena: 155 000,00 zł</p></div> <div class="feed-description"><p style="text-align: justify;">W związku z realizacją projektu badawczego&nbsp;w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na projekt, dostawę, montaż oraz szkolenie z obsługi symulatora technicznego do przeprowadzania testów prototypu inteligentnego mechanizmu niszczącego chwasty w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz do przeprowadzania badań sił oddziałujących na elementy robocze pracujące w ośrodku glebowym.</p> <p><a href="Linki/zalacznik-nr-1.pdf">Załącznik nr 1 (*.pdf)</a></p> <p><a href="Linki/zalacznik-nr-2.pdf">Załącznik nr 2 (*.pdf)</a></p> <p><a href="Linki/zapytanie-ofertowe.pdf">Zapytanie ofertowe (*.pdf)</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 3/POIR 1.1.1/12/2016<br />Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na projekt, dostawę, montaż oraz szkolenie z obsługi symulatora technicznego do przeprowadzania testów prototypu inteligentnego mechanizmu niszczącego chwasty w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz do przeprowadzania badań sił oddziałujących na elementy robocze pracujące w ośrodku glebowym wybrano jako wykonawcę:<br />THERMO Systemy Wentylacyjne<br />Lechanice 65<br />05-660 Warka<br />NIP: 797-185-16-78<br />Cena: 155 000,00 zł</p></div> Licencja oprogramowania do projektowania klasy CAD 3D umożliwiająca projektowanie części i złożeń o dowolnym stopniu skomplikowania na dwa stanowiska projektowe. 2017-06-14T05:22:27+02:00 2017-06-14T05:22:27+02:00 http://www.mcms.pl/pl/przetargi/301-przetarg-2 Sylwester Józwiak mcms@mcms.pl <div class="feed-description"><p style="text-align: justify;">W związku z realizacją projektu badawczego w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na licencje oprogramowania do projektowania klasy CAD 3D umożliwiające projektowanie części i złożeń o dowolnym stopniu skomplikowania na dwa stanowiska projektowe.</p> <p><a href="Linki/zapytanie_ofertowe_nr_2.pdf">Zapytanie ofertowe (*.pdf)</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 2/POIR 1.1.1/12/2016</strong></p> <p>Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nalicencje oprogramowania do projektowania klasy CAD 3D umożliwiające projektowanie części i&nbsp;złożeń o dowolnym stopniu skomplikowania na dwa stanowiska projektowe nr sprawy 2/POIR 1.1.1/12/2016 wybrano jako wykonawcę:</p> <p>GM SYSTEM Sp. z o.o.</p> <p>Ul. Długosza 2-6</p> <p>51-162 Wrocław</p> <p>NIP: 895-17-57-959</p> <p>Cena:&nbsp; 42&nbsp;000,00zł</p></div> <div class="feed-description"><p style="text-align: justify;">W związku z realizacją projektu badawczego w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na licencje oprogramowania do projektowania klasy CAD 3D umożliwiające projektowanie części i złożeń o dowolnym stopniu skomplikowania na dwa stanowiska projektowe.</p> <p><a href="Linki/zapytanie_ofertowe_nr_2.pdf">Zapytanie ofertowe (*.pdf)</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 2/POIR 1.1.1/12/2016</strong></p> <p>Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nalicencje oprogramowania do projektowania klasy CAD 3D umożliwiające projektowanie części i&nbsp;złożeń o dowolnym stopniu skomplikowania na dwa stanowiska projektowe nr sprawy 2/POIR 1.1.1/12/2016 wybrano jako wykonawcę:</p> <p>GM SYSTEM Sp. z o.o.</p> <p>Ul. Długosza 2-6</p> <p>51-162 Wrocław</p> <p>NIP: 895-17-57-959</p> <p>Cena:&nbsp; 42&nbsp;000,00zł</p></div> Opracowanie koncepcji, metod i algorytmów oraz ich implementacji w zastosowaniu do inteligentnego mechanizmu niszczącego chwasty w uprawach roślin. 2016-12-09T11:16:23+01:00 2016-12-09T11:16:23+01:00 http://www.mcms.pl/pl/przetargi/299-przetarg-1 Sylwester Józwiak mcms@mcms.pl <div class="feed-description"><p style="text-align: justify;">W związku z przystąpieniem do przygotowania wniosku o dofinansowanie na realizacje projektu badawczego w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zapraszamy do składania oferty na opracowanie koncepcji, metod i algorytmów oraz ich implementacji w zastosowaniu do inteligentnego mechanizmu niszczącego chwasty w uprawach roślin.</p> <p><a href="Linki/zapytanie_ofertowe_nr_1.pdf">Zapytanie ofertowe (*.pdf)</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 1/POIR 1.1.1/12/2016</strong></p> <p>Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na opracowanie koncepcji, metod i algorytmów oraz ich implementacji w zastosowaniu do inteligentnego mechanizmu niszczącego chwasty w uprawach roślin nr sprawy 1/POIR 1.1.1/12/2016 wybrano jako wykonawcę:</p> <p>Politechnika Warszawska,</p> <p>Wydział Mechatroniki</p> <p>Pl. Politechniki 1</p> <p>NIP: 525-000-58-34</p> <p>Cena:&nbsp; 667&nbsp;500,00 zł</p></div> <div class="feed-description"><p style="text-align: justify;">W związku z przystąpieniem do przygotowania wniosku o dofinansowanie na realizacje projektu badawczego w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zapraszamy do składania oferty na opracowanie koncepcji, metod i algorytmów oraz ich implementacji w zastosowaniu do inteligentnego mechanizmu niszczącego chwasty w uprawach roślin.</p> <p><a href="Linki/zapytanie_ofertowe_nr_1.pdf">Zapytanie ofertowe (*.pdf)</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 1/POIR 1.1.1/12/2016</strong></p> <p>Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na opracowanie koncepcji, metod i algorytmów oraz ich implementacji w zastosowaniu do inteligentnego mechanizmu niszczącego chwasty w uprawach roślin nr sprawy 1/POIR 1.1.1/12/2016 wybrano jako wykonawcę:</p> <p>Politechnika Warszawska,</p> <p>Wydział Mechatroniki</p> <p>Pl. Politechniki 1</p> <p>NIP: 525-000-58-34</p> <p>Cena:&nbsp; 667&nbsp;500,00 zł</p></div>